Wymiar szerokości kabiny X Parawanu nawannowego Vesta DWD

Uwaga !Wymiar X ma zakres regulacji +/-10mm np. dla X =1400mm zakres regulacji jest od 1390 do 1410mm.

Wybierz szczegółowo:

X =

Wybierz szczegółowo:

X =   mm

13002100