Wymiar szerokości kabiny X Parawanu nawannowego Vesta DWD+S

Uwaga !Wymiar X ma zakres regulacji -10mm np. dla X =1400mm zakres regulacji jest od 1390 do 1400mm.

Wybierz szczegółowo:

X =

Wybierz szczegółowo:

X =   mm

13002100

Wybierz wielkość standardową: